Dlužníci za odvoz odpadu - vyhláška města Plzně

20. 01. 26
Vytvořeno: 03 květen 2016

Společenstvím vlastníků jednotek ve správě SBDM Plzeň

                                                                              V Plzni dne 8.3.2016

Platby za komunální odpad podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2014

Vážení členové společenství,

v návaznosti na náš dopis ze dne 23.11.2015 (Platby za komunální odpad podle tzv. “odpadové vyhlášky“) upozorňujeme, že se blíží  termín platby poplatku za 1. pololetí roku 2016 – tímto datem je 15.5.2016.

Podle vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2014 je plátcem poplatku za komunální odpad společenství vlastníků, poplatníkem je každá fyzická osoba, která se zdržuje v některém z bytů v daném domě.

Na základě výše uvedeného musí výbor společenství vést seznam obyvatel domu (tedy jiný seznam, než je seznam členů společenství), rozúčtovat poplatek na jednotlivé osoby a oznámit jim jeho výslednou výši. Společenství pak musí poplatek vybrat a poukázat ve lhůtě splatnosti městu (tolik, kolik se mu podařilo vybrat). Poplatníky, kteří poplatek neuhradí, je potřeba ve stejné lhůtě nahlásit Magistrátu města Plzně (jméno, příjmení, adresa).

Abychom mohli řádně vykonávat správu Vašeho domu, žádáme o včasné sdělení, zda máme pro Vaše společenství připravit úhradu celého poplatku (tedy za všechny poplatníky), popř. za které osoby (s uvedením jejich jména, příjmení a adresy) má být poplatek krácen (neodveden městu) a tito nahlášení městu jako dlužníci.

Pokud od Vás do 6.5.2016 neobdržíme jinou písemnou informaci, budeme vycházet z toho, že má být za Vaše společenství městu poukázán poplatek za komunální odpad v jeho plné výši.

S pozdravem

SBDM Plzeň, Váš externí správce

zpět nahoru