Kamery - úprava pravidel

20. 01. 26
Vytvořeno: 07 srpen 2016

Opět se stal inspirací >>článek časopisu Výbor<<. Nyní pro instalaci a nákup systému kamer stačí návrh jednoho z bodů shromáždění a odsouhlasení nadpoloviční většinou. Spuštění systému upravuje UOOU (Úřad pro ochranu osobních údajů). Jednou z podmínek je oznámení o uvedení do provozu systému všem obyvatelům (majitelům i nájemníkům) domu. Pravidla pro hlídání našeho majetku je tak podstatně jednodušší. A jen pro zajímavost: cestou do centra Plzně Vás má v optice cca 15 kamer umístěných na domech, semaforech, sloupech veřejného osvětlení. Jsou napojeny na policii a monitorují trestnou činnost v našem městě. Zvažte svůj postoj k monitorování prostoru obou vchodů a výtahu (kamery by nebyly nasměrované na dveře bytů).

zpět nahoru