7.6.2015 - v TOTEMu vedle Orlíku

20. 01. 26
Vytvořeno: 13 květen 2015

P O Z V Á N K A na 6. shromáždění 

Společenství pro dům Nýřanská 2, 4 v Plzni, IČ: 72555173

 

Shromáždění se uskuteční :

KDE: TOTEM - regionální dobrovolnické centrum, Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň (vedle obchodního centra Orlík)

KDY: dne 7.6.2015 od 18:00 hodin.

Program shromáždění 7.6.2015 od 18:00 hodin: 

1.prezence - kontrola úsnášeníschopnosti (17:40 – 18:00) 

2.volba orgánů shromáždění

3.seznámení s programem shromáždění (cca v 18:00 hodin)

4.zpráva výboru o činnosti a hospodaření společenství za rok 2014

5.zpráva revizní komise o kontrolní činnosti za rok 2014

- hlasování o obou zprávách 

6.změna stanov Společenství

- pověřený zástupce výboru seznámí shromáždění s navrhovanými změnami stanov. Tyto změny vyplývají z nově platné právní úpravy po rozsáhlé novelizaci civilního práva, ke které došlo s účinností od 1.1.2014.

- hlasování

7.nájem za nebytové prostory a další zisk společenství z nájemní činnosti

- hlasování o nerozdělování mezi majtele podílů ve společenství, ale nechat ve fondu oprav

8.závěr 

 

•Dostavte se osobně. Nebo svůj hlas převeďte prostřednictvím plné moci na zástupce.

(formulář na plnou moc bude na nástěnce v obou domech minimálně týden před schůzí)

•Pokud jsou vlastníky jednotky manželé nebo větší počet osob, je nutná účast všech. V případě nepřítomnosti byť jen jednoho z nich je nutno k jednání a zastupování doložit plnou moc nepřítomného.

•Při prezenci je každý povinen předložit platný doklad totožnosti (popř. i plnou moc).

 

V Plzni dne 6.5.2015 

 

Martin Ženíšek – předseda SpD

 

zpět nahoru