Info č.5 (30.7.2013)

pro nájemníky a majitele bytů Nýřanská 2, 4 v Plzni

Od Vánoc, kdy vyšel zatím poslední díl tohoto občasníku, uplynulo více než sedm měsíců. Tento občasník je zároveň poslední, který jsem pro Vás připravil a je Vám vložen do poštovních schránek. Příště, pokud Vám budeme jako výbor chtít něco sdělit, použijeme novou oficiální zasklenou nástěnku v prostorách původních poštovních stránek. Bude se jednat o krátké zprávy a žádné rozsáhlé informace. Proto nástěnku pravidelně čtěte! Dozvíte se tam vždy potřebné aktuální informace. Oficiální vývěska, ze které nejdou dokumenty sundavat byla v obou vchodech zapotřebí. Společenství tím ušetří peníze za kopírování 72 kopií. Na šedých nástěnkách volně přítupných pak bude prostor pro Vás občany, aby jste mohli upozornit například na přestavbu bytu a s tím spojený hluk a prach, ale hlavně bude tento prostor určen pro nabídky firem, které dosud využívaly obě nástěnky. Na této nástěnce, pokud bude místo, najdete i nějaké rady (jako neofociální informace), které jsme pro Vás posbírali od různých zdrojů.

A nyní těch několik důležitých informací.  
1)    PRAVIDELNÝ ÚKLID – Tohle ostře sledované téma se rozhodl výbor řešit následujícím způsobem. Všem jsme roznesli nebo vhodili do schránek nový rozpis plateb za služeby, který jsme nechali vyhotovit našeho správce – SBDM. Jelikož výbor respektuje názor většiny, která se k úklidu na shromáždění 16.6. vyjádřila svým ano, nelze tento bod přejít a říct si, že tu firmu nechceme. (Dle zákona 72/1994 Sb. jsme dokonce zavedení této služby nemuseli nechávat schvalovat členy společenství hlasováním). Následně až o způsobu rozúčtování mělo proběhnout hlasování, zda chcete platit z podlahové plochy bytu, z počtu osob uživající byt a nebo paušální částku měsíčně stejnou na byt (čl. VII/ pís. H statov). A o tomto se také v otázce úklidu hlasovalo. A odhlasovalo se, že úklid nebude dražší, než 108 Kč/měsíc/byt. Jelikož ale 3 týdny po výběrovém řízení by náš dům zaplaven letáky nabízející úklid firmy Rezek za 59,-Kč (osmiposchoďový dům o 24 bytech v případě, že se měsíčně provádí 4 úklidy), poptali jsme jako výbor i tuto firmu. Přestože nemá téměř žádné reference oproti firmě pana Pytlíka nabízející úklid za 108,- Kč, nedalo nám a rozhodli jsme se chránit peněženky nás všech. Úklidová firma pana Rezka se dostavila a rozsah prací vítězné firmy pana Pytlíka nacenila na 71,-Kč/měsíc/byt. (Pokud tedy nechcete platit více než slíbených 59,-Kč na letáčku, nezbyde Vám nic jiného, než se přestěhovat do osmipatrového domu s mnohem menšími plochami pater a výtahem 1 x 1 metr.) Navíc po přihlédnutí k tomu, že tři měsíce mají dokonce 5 uklízecích dní místo čtyř, vyjde nakonec cena jednoho úklidu přibližně na 77 Kč/měsíc/byt. Na mimořádné schůzi výboru a revizní komise, která proběhla 22.7. jsme rozhodli, že výběrové řízení uskutečněné před měsícem a půl budeme brát pouze jako orientační a záložní pro případ, že by firma pana Rezka zklamala. Je to ale opravdu mimořádný stav a již do budoucna nebudeme porušovat výběrová řízení, která vypíšeme. Ta jsou sice pro SVJ nepovinná a děláme je právě pro ochranu našich investic, ale znevažovat práci na nich a jejich výsledek tím, že pak vezmeme nabídku, která nesplnila podmínky tím, že cenu neodevzdala po termínu a mohla tak znát nabídky ostatních, se nedělá (Naštěstí se nemusíme řídit legislativou, která pravidla VŘ stanovuje). Úklidová firma začne uklízet v týdnu od 2.9.2013 a smlouva bude podepsána na 36 týdnů, což je cyklus, kdy úklid suterénu vyjde na každého majitele bytu, výpovědní lhůta této smlouvy je 14 dní. A pokud se tato společnost neuchytí, tak zůstane v záloze firma, která uklízí za skutečné náklady a nejde pod cenu vlastních nákladů. Poslední úklid dle smlouvy bude 5.5.2014. Tudíž se na následujícím shromáždění vlastníků bude znovu  hlasovat o úklidu společných prostor a výbor se následně opět podřídí výsledkům nového hlasování. Vzhledem k již změněným zálohám od 1.8. zůstává v platnosti navýšení o 108 Kč/měsíc/byt. Pokud půjde vše tak, jak má a firma pana Rezka bude řádně uklízet až do května, tak Vám peníze budou vráceny při pravidelném vyúčtování správcem (SBDM). Jestliže by došlo pro nespokojenost k ukončení smlouvy s firmou pana Rezka, tak nechceme znova navyšovat ceny ze snížených cen na 71 Kč opět na 108 Kč. Děkujeme za pochopení tohoto kroku. O své peníze přeplacené na této službě nepřijdete!    
2)    WEBOVÉ STRÁNKY „www.2n4.cz“ – Stejně jako v případě úklidů, rozhodla většina přítomných majitelů bytů o stránkách jako oficiálním zdroji informací našeho domu. I zde výbor respektuje názor většiny a i zde nemusel výbor nechat na schůzi hlasovat o službě jako takové, ale jen o způsobu rozúčtování (to vyplývá ze stanov jako jedna z povinností pro shromáždění). Internetové stránky jsou nyní nově v barvě našeho domu a najdete tam již nyní hodně informací (např. podepsané smlouvy za dům výborem, legislativu kolem bytů a bydlení, historii hospodaření domu od roku 2007, fotky před i po revitalizaci, pohotovostní telefonní čísla, kontakty na členy výboru, rozpis klíčů od společných prostor a tak dále). Na webové nástěnce pak najdete nejaktuálnější informace, které budou samozřejmě vyvěšené také na nástěnkách v obou vchodech. Chystá se také část zaměřená na revitalizaci domu a s tím spojené informace.
3)    DEZINSEKCE - V září, po návratu obyvatel domu z prázdnin a dovolených, nás čeká v Nýřanské 2 opět boj s broukem. Znovu se vyskytl rus domácí v oblasti bytů 3+1. Pokud by se u Vás také objevil tento lezoucí hmyz, informujte buď členy výboru, kteří si to mezi sebou vyřídí, nebo nám to oznamte do schránky vedle výtahu v Nýřanské 4, nebo mailem. Proti tomuto vytrvalému parazitovi je nutné co nejdříve zakročit a začít ho hubit. Jakým způsobem boj proběhne a zda s pomocí odborné firmy rozhodne výbor během srpna.   
4)    PŘEDSEDNICKÉ HODINY - z důvodu nulového zájmu o předsednické hodiny v době, kdy dům je již zrevitalizovaný, byly tyto hodiny zrušeny. Ukázalo se, že  v době, kdy dům je zrevitalizovaný od svislých rozvodů přes výtah až po střechu a nikoho nic netrápí, jsou předsednické hodiny zbytečné. Pro komunikaci s výborem tak  pro vás máme náhradní řešení, tak aby jste nám nemuseli klepat na dveře nebo nás odchytávat na parkovištích. Jednou z variant je samozřejmě mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Druhou variantou pak bude jednoduchý formulář s žádostí, který bude viset na nástěnce a na němž budete sami moci navrhnout čas setkání, zvolit si účastníky schůzky z řad výboru a rev. komise a také vypsat témata, která chcete probírat. Je to z toho důvodu, aby se jednotliví účastníci mohli na jednání připravit a případně dát dohromady podklady. Na ulici nebo na chodbě, kde nás občas zastavíte většinou nemáme potřebné informace po ruce.   
5)    ZÁRUKA NA REVITALIZACI - Máme za sebou investici 16-ti milionů korun z našich vlastních kapes do našeho domu. Abychom ochránili nejen tuto investici, ale také záruku na dílo, je potřeba dbát následujících pokynů:
Nevrtat nic do fasády bez souhlasu výboru a především společnosti Dukral stavby s.r.o. Jedná se hlavně o satelity, které mají u každého bytu určené zpevněné místo, kam mohou být přivrtány. O zasklívání lodžie je dobré se také poradit se stavební firmou, aby se nestalo, že Vám firma na zasklení přichytí celý systém pouze do polystyrenu. Kromě těchto dvou nejčastějších případů nás prosím neváhejte kontaktovat také v souvislosti s jakýmkoliv jiným porušováním fasády (a to i když porušování uvidíte u někoho jiného). Případnou ztrátu záruky bychom pak nesli úplně všichni. 
Změna jména na schránce nebo na zvonku: Pokud budete chtít provést změnu jména na schránce či zvoncích, napište nám, provedeme to za Vás. Jde nám o udržení pořádku a jisté jednotnosti i v tomto směru, aby náš dům opět krátce po revitalizaci nepůsobil jako cirkusové šapitó. 
Pokud chcete na schránky umístit samolepku: NEVHAZUJTE LETÁKY, tak stačí také napsat a žádost vhodit do schránky „Společenství“. Buď Vám jí nalepíme přímo na schránku a nebo Vám jí do schránky vhodíme.

OD ZÁŘÍ NEBUDE ANI V JEDNOM ZE VCHODŮ KRABICE NA LETÁKY. JEDNÁ SE O CENTRUM MOŽNÉHO POŽÁRU V PŘÍPADĚ ODHOZENÍ NEDOPALKU CIGARETY. PROTO VY, CO NEMÁTE NA SCHRÁNCE SAMOLEPKU, SI NOSTE REKLAMNÍ TISKOVINY DOMŮ !!!

Za výbor Společenství pro dům Nýřanská 2, 4 v Plzni – předseda Martin Ženíšek
Tyto informace mají pouze informativní charakter. Není považován za oficiální zprávu, nařízení, nebo zápis.

 

 

zpět nahoru