Info č.1 (13.11.-31.12.2011)

pro snazší přehled uvádím vše v bodech:

1) Dne 13.11.2011 byl zvolen výkonný výbor a kontrolní komise Společenství pro dům Nýřanská 2,4 v Plzni (oficiální název našeho společenství). Dnem vzniku „společenství“ byl Mgr. Annou Röschovou stanoven datum 1.8.2005, kdy byly splněny veškeré zákonné podmínky. Zároveň bylo schváleno nová výše fondu oprav na 20,-Kč/m2 od ledna 2012.

2) Dne 30.11.2011 jsme (VV) v kanceláři paní Röschové podepsali důležité dokumenty, které byly zapotřebí pro zápis do restříku. Následující den bylo na statistickém úřadu předsedou VV zřízeno IČO: 725 55 173

3) První schůze VV a RK se konala 4.12.2011. kde předseda informoval jednotlivé členy VV a RK o všech dosud provedených krocích. Zároveň bylo rozhodnuto o přesném termínu návštěvy SBDM a možnostech výběru transparentního účtu. Tento druh účtu nabízí pouze tři banky: GE Money, Fio banka, Raiffeisen banka. Nejprve budou zjištěny podmínky úvěru, a podle toho bude banka vybrána. V ostatních parametrech velký rozdíl není.


4) Dne 6.12.2011 navštívil předseda a místopředseda SVJ našeho domu SBDM
, kde se nám věnovali hned tři lidé. Zástupce ředitele, vedoucí technického úseku a účetní druřžstva nám sdělili velké množství informací důležitých pro další práci VV a zároveň i důvod, proč zůstat prozatím u SBDM.  
a) SBDM bude i nadále vybírat peníze do fondu oprav v rámci trvalých příkazů a SIPO. Plátci tak nebudou muset kromě částky měnit číslo účtu. 
b) Jednou měsíčně nám pak SBDM zašle částku fondu oprav na transparentní účet. Dlužníky plateb pak bude SBDM upomínat a i následné řízení vymáhání pohledávky bude v režii družstva.
c) Družstvo dále zajistí službu, prohlídku plynových spotřebičů (duben 2012), kontrola požárních přístrojů, hydrantů a potrubí (listopad 2012), odečty bytových vodoměrů na konci roku a také zajistí dva svozy odpadu za cenu jednoho (po vánočních svátcích 2012 a Novém roku 2013).  Jelikož na prosinec 2012 připadá výměna bytových vodoměrů pro teplou i studenou vodu, rozhodl se VV vyměnit v rámci výměny svislých rozvodů, který je připraven na jaro 2012.
d) na transparentní účet nám SBDM zašle cca 220.000,-Kč (podle toho, kolikrát ještě selže rozvod vody nebo výtahy)
e) každý měsíc nám do fondu oprav přibyde cca 82.153,-Kč místo současných 15.000,-Kč. Díky tomuto navýšení bude možné svislé rozvody opravit už v průběhu února 2012.
f) na každou opravu je SBDM připraveno nám bezúročně půjčit částku do výše 500 tisíc (poplatek ve výši 3-8 tisíc by si vzali jen za zpracování půjčky). Této nabídky je VV připraven využít hlavně k odvrácení havarijního stavu již zmíněných rozvodů vody a kanalizace.
g) NONSTOP havarijní služba bude nyní za příplatek poskytována panem Reindlem jako doposud. Jen s jedním důležitým rozdílem: prasklá „stoupačka“ bude opravena okamžitě po nahlášení závady. Nebude se již stávat to, že voda praskla v pátek odpoledne a do pondělí tento rozvod nefungoval.


5) Dne 12.12.2011 se konala druhá schůzka členů VV a RK
. Byly probrány veškeré informace od družstva a na jejich základě bylo rozhodnuto o setrvání v jejich správcovských službách. Zároveň padlo několik individuálních úkolů: vybrání klíčů od společných prostor, přidělání klíčů, zalaminování domovního a protipožárního řádu, nascanování důležitých dokumentů našeho společenství do elektronické podoby. Navrhován byl také termín úklidu společných prostor 21.1.2012. Nakonec byl tento termín dodatečně zajištěn u kontejnerové firmy a sběrného dvora.


6) Mezi Vánocemi a Novým rokem byl u FIO banky založen transparentní účet.
 Číslo účtu bylo předáno SBDM pro zasílání peněz do fondu oprav. Zároveň byl družstvu předán celoroční plán údržby a zápis z valné hromady, která se konala 13.11.2012 v aule 1.ZŠ


7) Odvoz odpadu ze společných prostor dne 21.1.2012.
 Abychom konečně udělali pořádek v obou vchodech domu, budou vyklizeny společné prostory v suterénu včetně obou praček a mandlů (jsou již dlouho vypojeny od elektrické sítě v Nýřanské 2 stojí mandl na kolektoru, který musí zůstat přístupný. Vše bude rozebráno a za peníze za suroviny bude zaplacen odvoz do sběrného dvora. Dále bude vyklizen prostor sklepních chodeb, uzamčených prostorů nad oběma vchody, a prostory vedoucích k balkónům v 8. a 10. patře (vyjma pronajatého prostoru v Nýřanské 2, 8. patře). Pokud zbyde na kontajnerech místo, bude možnost ho doplnit odpad ze sklepů a domácností (přednostně těch, kteří pomohou s úklidem společných prostor)


9) POŽÁRNÍ NAŘÍZENÍ od požárního technika.
 V prosinci tohoto roku byl v našem domě požární technik kontrolovat vše, co je jeho povinností (mimojiné i práškové hasící přístroje uložené ve sklepích) a bylo nám nařízeno odstranění následujících nedostatků:
a) v průchodu v 8. a 10. patře z N4 do N2 chybí protipožární dveře (ceny a protipožární normy již byly poptávány a budou zakoupeny nebo vyrobeny na míru)
b) z chodeb, stejně jako ze společných prostor (sušáren ve spojovacích chodbách) musí být odstraněn veškerý pevný odpad (vyjma květin, které nám budou technikem prominuty).
c) musí být zprovozněné nouzové osvětlení, které by mělo fungovat při výpadku proudu, požáru a dalších pohromách na baterie uložené v suterénu.
d) bude obnoveno nouzové označení únikového východu, hlavního uzávěru plynu a vody, které musí být viditelné a nezašpiněné barvou.
e) v každém patře musí být rozvod vody na chodbě označen písmenem H a suchovod pro připojení požárních hadic písmenem S (tento nedostatek byl odstraněn společně s kontrolou hydrantů samotným požárním technikem).  
f) při obchůzce byly zajištěny staré hasící přístroje s vodní náplní, pro jejich zastaralost budou zlikvidovány


10) VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
 byla zatím vypsána 
a) na opravu svislých rozvodů (z osmi oslovených firem se zatím přihlásili s cenou jen tři). 
b) Dále ještě máme nabídku na opravu střechy z dob působnosti pod SBDM a k této nabídce chceme přizvat ještě další dvě firmy pro větší a kvalitnější výběr. 
c) Na konci roku 2012 budeme muset vypsat výběrové řízení na rekonstrukci výtahu.  
Jak se ale rozhodneme bude čistě na nás všech a my uděláme vše proto, abychom k rozhodování měli maximální množství informací.

 

zpět nahoru