Info č.3 (19.3.-29.8.2012)

1) Dezinsekce: S odstupem času se dá hodnotit jako úspěšná. Škůdce byl zneškodněn. Cena tohoto zásahu byla navržena k náhradě po majiteli bytu, který byl označen jako epicentrum. Bohužel majitel bytu poukázal na to, že dohoda z jeho strany nebude akceptována, i přestože jsme předložili všechny potřebné dokumenty, které po nás byly žádány. Proto prosím všechny majitele bytů a také nájemníky touto cestou, aby příště v podobné situaci výskyt jakéhokoliv škůdce hlásili výboru. Provedeme nutná opatření a před samotným výskytem bude deratizační firma pátrat po epicentru a následně bude s majitelem bytu jednáno o řešení a úhradě zásahu. Tímto se zabrání tomu, aby se zpětně někdo snažil tvrdit, že u něj v bytě není jediný brouk, když v okolí se to brouky hemží. Pokud se rozhodne někdo pro zásah ve svém bytě „na vlastní pěst“ může tím výrazně snížit možnost najít epicentrum.

2) Výměna svislého potrubí odpadu, teplé a studené vody: Jak již zaznělo na schůzi, akce proběhla úspěšně a v současné době máme vyměněné svislé rozvody studené a teplé vody a rovněž odpadu. Škodlivý azbest jsme tak z našeho domu dostali bez velkých problémů. Byly zároveň v celém domě vyměněny kohouty a měřiče, které se měly měnit v prosinci loňského roku. Pro upřesnění ještě uvádím, že Sdružení pro dům (dále jen SpD) ve spolupráci se správcem nemovitosti (dále jen SBDM) spravuje tyto svislé rozvody k uzávěrům a na odpadní straně od spojení odpadů do svislého potrubí. Jen pro úplnost je to u topení podobné. Od šroubení před uzávěrem až po spodní šroubení je radiátor součástí bytu a tudíž opravy si platí každý majitel sám. Také díky množstevní slevě někteří z nás vyměnili i záchodovou mísu za velmi přijatelnou cenu.

3) Internet v domě od Expresnet s.r.o.: Jak již zaznělo na schůzi, rád by Vám – uživatelům internetu, výbor snížil náklady na byt a tak jsme začali jednat s firmou, která nás oslovila. Na jednání s firmou bylo stanoveno zapojení optického kabelu, který vede v kolektoru kolem našeho domu a tím i celé jejich sítě od 1.10.2012. Jelikož se jedná o firmu s.r.o. a nikoliv o příspěvkové sdružení jako je to v případě Pilsfree, je jejich jednání rychlé a pohotové. Byly také ověřeny reference a tak je kromě kvality, která bude v případě poruchy a nutnosti opravy jistě vyšší, jistě rozhodující cena. Firma Expresnet se zaváže ve smlouvě, že prvních 12 měsíců bude mít každý uživatel cenu 150 Kč a od 13. měsíce max. 240,-Kč. Pokud cena internetu bude dále klesat, bude klesat i jejich cena. To je rozdíl od Pilsfree, kde by o snížení příspěvku musela rozhodnout členská schůze (uživatelů). V domě nadále budou i nadále zůstávat v provozu také další dva provozovatelé a sice UPC se svojí kabelovou verzí a také Telefonica O2, která se dostává do bytu telefonní zástrčkou. Obě firmy se řídí vlastními tarify a několika nabídkami rychlostí. Reagují sice na změnu cen na trhu, ale hodně pomalu. Přistoupit na změnu připojení můžete kdykoliv a výpověď u současného dodavatele musíte podat sami svým jménem. Každopádně je to úspora oproti Pilsfree 1800,-Kč za rok.

4) Schůze v sokolovně „Centrum“ v Bolevci: Prostředí se ukázalo velice vřelé a i jednání s personálem bylo na velmi kvalitní úrovni. Navíc hodinová sazba je poloviční oproti základní škole, kde jsme schůzovali v předchozích dvou případech. V prosinci, kdy se bude konat poslední schůze tohoto roku, se tak pravděpodobně sejdeme opět v Ledecké ulici. Za kladné považuji stoly a občerstvení, které si můžete před a v průběhu objednat. Zápis z 31.7. bude každým dnem vyvěšen na nástěnku. Řešili jsme ještě to, jak by zápisy měly vypadat, jelikož jsme byly upozorněni na případné chyby v zápisech a také nechceme, aby schůze byla dodatečně prohlášena za neplatnou soudem. Proto ta opatrnost.

5) Revitalizace: Nejobsáhlejší bod tohoto občasníku se pokusím rozdělit do několika celků.
a) financování -  po schůzi, kde bylo odsouhlaseno navýšení fondu oprav na 30 Kč/m2, bylo výborem upraveno využití celých 25 Kč na splátku úvěru. Původně byla myšlenka splácet úvěr 17 Kč/m2. Zbylých 8 nechat na účtu a vložit je formou mimořádných vkladů. Tím se podařilo dojednat otevření úvěru na 20 let místo 25, které nám banka povolila na výjimku. Úročení úvěru po dobu fixace 5-ti let je nastaveno na 2,89%. Banka Volksbank 28.8. úvěr schválila a začátkem září bude podepsána přímo za účasti pracovníka banky. Jelikož si od banky půjčujeme pod hranicí současné inflace, tak se pouze dvě majitelky bytů rozhodly využít možnosti přímého zaplacení podílu. Díky tomu budou obě platit do fondu oprav pouze 5 Kč/m2. Od 1.1.2013 bude na 30 Kč/m2 navýšen také pronájem nebytových prostor proti bytům v 8. a 10. patře. Jelikož jsou v platnosti uzavřené smlouvy, bude se navýšení týkat až dalšího období.  
b) okna v bytech a balkónové stěny – rozpočtář společnosti DUKRAL stavby s.r.o. v minulém týdnu obvolal majitele bytů, kteří nemají dosud vyměněná okna (dle námi dodaných podkladů). Informoval o cenách a termínech. Následně podklady předal společnosti RI Okna, která do schránek majitelů bytů, které mají minimálně jedno okno nevyměněné, vhodili předběžný souhlas s nákresem. Jde o to, abychom zabránili pozdějším dohadům, jak širokou chcete ventilačku a zda chcete mít u balkónové stěny velké okno napevno nebo otevíratelné. Koncem tohoto týdne již firma DUKRAL stavby s.r.o. začne podepisovat smlouvy a následně objedná okna od RI Okna. S výměnou oken a balkónových sestav se začne již v prvních dnech revitalizace.
c) okna společných prostor -  na chodbě budou stávající okna zasklena čirým sklem. V mezipatrových komorách bude sklo s nižší průhledností, aby nebylo vidět dovnitř a lidi nemuseli do oken dávat různé vylepšení v podobě kartonů od lednic a televizí. Ve spodním soklu budou otevíratelné po revitalizaci pouze okna v sklepních chodbičkách a v místnostech bez sklepních kójí pak každé druhé. Ve sklepní kóji budou skla pevná. Stejně tak v obou vchodech u vstupu k výtahu nad prostorem se schránkami. Ve výtahových strojovnách je v módě okna rušit úplně. V našem domě v každé strojovně zůstane jedno okno pro orientaci dělníků, než si rozsvítí.   
d) střecha – první část domu, která se bude upravovat, zateplovat, společně se strojovnami výtahů. S prací na střeše se začne 3.9.2012. Zároveň kolem obou strojoven vyroste lešení a i tyto dvě nástavby našeho domu projdou revitalizací. Přibližná délka práce na střeše jsou tři týdny.  
e) výtahy – smlouvy na výtahy byly podepsány hned po schůzi 2.8.2012 z časových důvodů. Kabiny je zapotřebí objednat a dodací lhůta je 7 týdnů. Proto na konci září nebo nejpozději na začátku října začne výměna prvního výtahu. Druhý bude hned v zápětí následovat a výměna obou by měla podle smlouvy trvat 7-8 týdnů (max. 4 týdny jeden výtah). Který výtah bude měněn jako první rozhodne samotná firma eSVe, která bude výměnu provádět. Výpověď servisní smlouvy s firmou Otis byla podepsána ke konci září. Následně bude oba výtahy spravovat již firma eSVe do jejich výměny. 
f) zateplení – hlavní složka revitalizace je zateplení. Výbor vsadil na kvalitu a proto vybral materiál STO, který je špičkou na trhu v zateplovacích systémech. Zároveň s tímto materiálem nemůže dělat každý, ale jen firmy proškolené výrobcem. Dalšími výhodami jsou i kontroly výrobce v průběhu stavby, naceňování přímo na konkrétní dům a přímá distribuce celého systému na stavby. Proto tento materiál neseženete ve stavebninách. Domy zateplené v 60.letech tímto systémem stojí v bývalém západním Berlíně dodnes a jsou udržovány pravidelnou úpravou povrchu. Stavba lešení začne 3.9.2012 na jižní (směr k parkovišti) a severní straně (jen mezi vchody), aby se mohlo začít i se zateplením balkonů. Balkony budou zatepleny materiálem BASF, který pro balkony má vlastní zateplovací systém. 
g) balkóny -  Na schůzi bylo oznámeno řešení provést balkónové výplně z tmavého drátoskla. Jelikož tmavé sklo a dráty v něm mají každé jiné podmínky roztažnosti, bylo uvedeno, že častěji praskají. Tato skla nepraskají o tolik víc než drátoskla čirá, která tam jsou 32 let do současnosti. Pro větší pevnost budou do výroby zadány menší balkony rozdělené na 3 dílce. Velké balkony garsoniér budou mít díly čtyři. Pracovníci pod dohledem technického dozoru dohlédnou na to, aby nebyly přetažené. Uděláme tak vše proto, aby skla samovolně nebo pod slabým dotykem nepraskala. Pochopitelně, pokud kopnete do jakéhokoliv skla, tak praskne. Výhodou drátoskla je, že se nevysype a zůstane pouze prasklé. Má tak hlavně bezpečnostní charakter pro děti, starší lidi a zvířata. Věřím, že tmavou variantou zabráníme tomu, aby si lidé místo odstraněných prken nezačali chránit soukromí různými bambusovými rohožemi nebo nesmyslnými nátěry skla.  
h) úspory na energiích - Hlavní opláštění bude provedeno v šedém polystyrenu tloušťky 12 cm, který je ekvivalentem cca 18 cm bílého. To nám zajistí vyšší úspory, než mají domy v okolí. Procentuelně klesnou platby záloh za teplo o 30-45% podle toho, zda s uspořeným teplem nebudeme plýtvat větráním a současným topením. Balkony, vchody, strojovny výtahů a další doplňky budou mít nižší tloušťku polystyrenu. Navíc od 9. patra až ke střeše bude dům zateplen z protipožárních důvodů minerální vatou. Pokud se tyto výpočty potvrdí, vrátí se každému vyšší částka snížením záloh na topení, než je částka navýšení fondu oprav. 
i) barvy - jsou v řešení s grafikem firmy STO. Každá barva má svůj koeficient a nelze kombinovat barvy s velkým rozdílem v koeficientech. Zároveň jsou také barvy, které k sobě nepasují. Výhodou je fakt, že systém STO využívá probarvené omítky. Barva se tak míchá ještě na zemi a celkově se nanáší na dům. Díky tomu barvy neblednou a dokáží si po mnoho let udržet barevnou stálost. Z tohoto důvodu se výbor rozhodl jít do kombinací světlejší a sytější (příplatkové) barvy. Jak velký bude příplatek bude záležet na grafickém návrhu a poměru barev na 4500 metrů čtverečních omítky. Na sokl budovy bude po zateplení nanesena speciální organická kamínková fasáda, která barevně bude ladit k barvám fasády. Na domě rozhodně nebude žádná grafika jako je na některých domech v podobě květin a jiných obrazů. Firma DUKRAL stavby s.r.o. nechce žádnou reklamu na fasádě. Kvalitní práci chce dokládat tím, že se náš dům stane dalším jejím referenčním.
j) úpravy terénu – kolem domu proběhne úprava terénu, které se dotknou hlavně vchodu do výtahu v Nýřanské č.2, kde je vysoký nájezd k (budoucím) výtahovým dveřím. V obou domech zmizí zároveň dřevěné nájezdy pro kočárky, které jsou nebezpečné a hasiči s nimi mají problém (jako s každou překážkou na chodbě). V zadní části domu pak proběhne srovnání terénu, aby se dům lépe odvodnil a do suterénu domu v budoucnu nezatékalo. Součástí bude také odizolování celé budovy. 
k) elektro a zvonky – prostor dnešních zvonků bude upraven a usazen jednotným tablem značky Tesla. Velké kovové skříně budou odstraněny a vše bude schované ve skříňce a zasazeno přímo do zateplovacího systému. Tím dojde k dalšímu, ale dost viditelného zkrášlení našeho domu. Světlo v suterénu, prostor k východu, výtahů a schránek bude osazeno čidlovým osvětlením. V domě pak bude také opět po více než 25-ti letech obnoveno nouzové osvětlení, které funguje na vestavěnou baterii po dobu jedné hodiny od výpadku dodávky elektřiny. Systém se musí udržovat a tak budou vypínáním světla v domě a zapnutím nouzového osvětlení baterie průběžně oživovány.  
l) malba chodeb a suterénních prostor – malování bude provedeno na závěr celé akce a je možné, že bude odloženo z důvodu počasí až na jaro příštího roku. Pokud to bude možné, bude i malování provedeno tento rok. 
m) měřící přístroje na spotřebu tepla – před instalací „měřáků na topení“ se výbor poradí s odbornou a nezávislou firmou. Zatím nejsou naceněny stavebními firmami. Od roku 2015 by měly být Evropskou unií nařízeny povinně. Hlasování o měřících přístrojích bude pravděpodobně navrženo na prosincové schůzi jako jeden z bodů po předchozím představení systému měření a rozúčtování pracovníkem některé z firem. 
n) kamerový systém ve společných prostorách vchodu, suterénu a výtahu – za účelem snížení kriminality zvažuje výbor instalaci bezpečnostních kamer. Pokud nám budou jezdit výtahy za 3 miliony, tak bychom si měli před graficky nadanými občany majetek hlídat. Prostor suterénů vidíme jako důležité chránit v souvislosti s možnými krádežemi ve sklepích a zanášení sklepních chodeb odpadem. Podmínky provozu kamer zjistíme do prosincové valné hromady. Výbor se bude řídit platnou legislativou a také stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů z roku 2008. Následně navrhneme řešení v souladu se zákonem k hlasování.
o) zábor prostranství po dobu revitalizace – Během celého průběhu revitalizace se bude kolem domu pohybovat nejen větší množství osob, ale také těžké techniky. Kromě nákladních aut, jeřábů pro vykládku materiálu budou k našemu domu projíždět vozidla s konteinery, které budou složeny na parkovacích stáních vedle tepelného výměníku. Tam bude proveden zábor dopravním značením zákazem zastavení. Prosím, respektujte nejen dopravní značení, ale také pokynů dělníků, stavbyvedoucího a stavebního dozora. Jen tak se vyhneme škodám na majetku a zdraví.

6) Servis pro Vás – Ve snaze být Vám blíž, budou pro majitele bytů a nájemníky našeho domu, kromě informací na nástěnce a na webových stránkách, po dobu rekonstrukce zřízeny „ordinační hodiny“ v zasedací místnosti v Nýřanské 4. Bude se jednat o hodinu nebo dvě týdně (podle zájmu) a den bude zvolen v závislosti na kontrolních dnech na staveništi a dalších mých aktivitách. Tyto úřední hodiny omezí návštěvy u bytových dveří členů výboru a dají jednání výboru s lidmi potřebný řád a pravidla. Vybraný den bude vyvěšen na webu i nástěnkách. Pochopitelně neodkladné záležitosti se budou řešit jako dosud, to znamená bez prodlení.  
Za výbor Společenství pro dům Nýřanská 2, 4 v Plzni – předseda Martin Ženíšek

Důležitá telefonní čísla:
734 577 910 – Přemek Kučera – stavbyvedoucí firmy DUKRAL stavby s.r.o.
733 797 496 – Ing. Pavel Duchoň – jednatel firmy DUKRAL stavby s.r.o.
606 310 813 – Ing. Václav Petráš – námi najmutý stavební dozor hájící naše práva a zájmy
721 821 999 – Martin Ženíšek – předseda Sdružení pro dům Nýřanská 2, 4 v Plzni

 

zpět nahoru