Pohotovost NONSTOP


kanalizace, svislé rozvody teplé a studené vody:
tel: 603 437 579
- fa. Otýs & Raichl s.r.o.


topení, voda, plyn:
tel: 724 223 355
- pan Raidl (SBDM)


výtah:
tel: 736 746 350
- Výtahy Sýkora s.r.o.

 

Info č.2 (1.1.-18.3.2012)

pro snazší přehled opět uvádím vše v bodech:

1) Dne 4.3.2012 proběhla v aule 1.ZŠ již druhá schůze s třemi hlavními body programu. Všechny tři se podařilo schválit jednohlasně. Tento fakt jen potvrzuje dobrou práci výboru a kontrolní komise a zároveň tato důvěra dodává sil do další práce pro společný cíl – bydlet na konci TOHOTO roku ve zrekonstruovaném domě.

2) dle zápisu ze schůze, která je vyvěšena na nástěnkách a zároveň na stránkách našeho domu: www.2n4.cz byla odhlasována výměna svislých rozvodů vody a kanalizace. Tato výměna proběhne v šesti dvoudenních etapách, kdy první den bude vždy demontováno stávající kanalizační potrubí a nainstalováno nové. Druhý den pak proběhne stejným způsobem výměna vodovodního potrubí. Nestane se tak, aby byl byt bez funkčního záchodu nebo tekoucí vody přes noc. Dle zpracovaného projektu se bude dělat pouze jednookruhové vedení vody za použití pevných úchytných bodů a vyrovnávacích smyček, tak aby tlak byl rovnoměrný v celé délce potrubí. Na celou akci si Společenství vezme bezúročnou půjčku od SBDM ve výši 250.000,-Kč, kterou ve třech splátkách do konce července uhradí, tak aby mohla začít celková rekonstrukce. Jediným poplatkem u této půjčky bude 3000,-Kč za její sjednání. Součástí nabídky je i výměna toalet. Pokud budete mít zájem o výměnu svého současného záchodu za nový - Jika Lyra plus, cena vyjde na 3087,-Kč vč. DPH a domluvit si výměnu (i platbu) můžete v den výměny kanalizačního potrubí přímo s panem Otýsem. 
Jelikož je zapotřebí vyměnit za jeden den vždy celé potrubí je začátek práce v 7:00 a předpokládaný konec v 18 hodin. Firma se zavazuje, že neopustí stavbu bez kompletního zprovoznění stoupačky.
Termíny: 
1. etapa - 16.-17.4.2012 – byty 4+1 – Nýřanská 4          
2. etapa - 18.-19.4.2012 - byty 3+1 – Nýřanská 4           
3. etapa - 20. a 23.4.2012 – garsoniéry  – Nýřanská 4     
4. etapa - 24.-25.4.2012 - byty 4+1 – Nýřanská 2
5. etapa - 26.-27.4.2012 - byty 3+1 – Nýřanská 2
6. etapa - 2.-3.5.2012 - garsoniéry  – Nýřanská 2

V tyto termíny je NEZBYTNĚ NUTNÉ MÍT PŘÍSTUP DO VŠECH BYTŮ v uvedeném sloupci. Veškeré prostoje firmy jdou na vrub Společenství a tím i nás VŠECH. Výbor se rozhodl tohle zajistit plnou mocí tak, abychom od každého majitele bytu měli písemnou informaci, že v den rekonstrukce nebude bránit vstupu firmy a neodloží tak opravu celé stoupačky. Vícenáklady za prostoje firmy by šly za celým společenstvím a tudíž námi všemi. Plnou mocí bude případně tato částka vymáhána po viníkovi.

3) Pronájem nebytových prostor vlastníkům bytů v domě Nýřanská 2 a 4. Ve snaze vnést do rozdělení nebytových prostor v domě pořádku se výbor rozhodl a jednohlasně bylo na schůzi odhlasováno, že výbor bude rozhodovat o pronájmech nebytových částí domu a to pouze majitelům bytů v domě. Nikomu jinému! Pokud se bude jednat o nájem soukromý, tak pouze do výše fondu oprav + režie na elektro a topení. Druhou možností je přepojení na elektroměr bytu, pokud ten je v blízkosti tohoto prostoru. Pokud si bude chtít někdo pronajmout prostor například jako kancelář nebo sklad, bude to za tržní nájemné, jaké je všude v okolních domech. Tento krok je snahou srovnat dosud nerovné podmínky, kdy jeden za něco platí a stejný prostor někdo v jiném patře využívá zdarma. Pronájem by se netýkal prostor, ve kterých se nachází uzávěry vody a plynu. Zároveň v každém vchodu musí zůstat alespoň jedna sušárna a kočárkárka (kolárna) v suterénu. Rovněž se pronájem netýká prostor v mezipatrech, kde sice není přesně zjištěno, komu který „patří“, ale v tomto platí dohoda vždy mezi majiteli bytů na daném patře nad daným mezipatrem. Uzávěrka žádostí o prostory bude 25.3.2012, tak aby od 1.4.2012 mohly platit nájemní smlouvy.

4) Dne 15.3.2012 od 16 do 18 hodin proběhl ve vchodu Nýřanská 2 druhý zásah požerovými nástrahami proti lezoucímu hmyzu. Stejně jako první zásah provedla i ten druhý firma EKOSAN servis  s.r.o z Chrudimi. S tímto zásahem byla provedena také deratizace suterénů, která je minimálně jednou ročně povinná. Prosíme tímto všechny majitele bytů nejen v Nýřanské 2, aby další výskyt rusa domácího nebo jiného škůdce hlásili buď osobně členům výboru nebo na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5) V obou vchodech proběhla výměna vypínačů za nové. Ty obsahují funkční „doutnavku“ takže je snadné je ve tmě najít.  Zároveň v rámci úspory byly vyměněny a doplněny žárovky 40W, na některých místech se svítilo zbytečně silnými žárovkami. Jelikož výbor oproti schůzi uznal stav zvonků jako havarijní, bude v pondělí 19.3. ráno opraven současný stav novými zvonky. Neradi bychom, aby například někdo nedostal vyplacené nemocenské z důvodu, že se kontrola na dotyčného nedozvonila. Zároveń budou opraveny bzučáky v zámcích dveří a seřízeno brano. Se zbytkem oprav elektrorozvodů (světla, zásuvky a mikrofon zvonků) je počítáno do celkové rekonstrukce. Tímto se všem obyvatelům domu omlouváme, ale částka za případnou generální elektro-rekonstrukci by o rok oddálila celkovou revitalizaci domu, která začne pravděpodobně již na přelomu července a srpna tohoto roku. Do té doby musí současný stav vydržet.

6) Každým dnem bude v domě přepojen současný rozvod internetu od společnosti Pilsfree na rychlejší připojení. Ze současného stavu by se mohla pohybovat rychlost kolem 100 Mb/s a to díky technologii optického kabelu, který se vyznačuje i menší poruchovostí než současné připojení. Cena připojení jednoho místa zůstane stejná - 300,-Kč/měsíčně. Současní uživatelé internetu od Pilsfree budou na nové připojení přepojeni okamžitě a automaticky.

7) Celková revitalizace panelového domu - Téměř na poslední chvíli se podařilo na program schůze Společenství zařadit klíčový bod pro náš dům. Vzhledem k výhodnosti nabídek finančních i stavebních (nižší DPH, úroková sazba) se naskytla šance revitalizovat náš panelový dům do konce roku 2012 bez navýšení fondu oprav. Na schůzi bylo členy Společenství jednohlasně schváleno pokračování v jednání. V nejbližší době tak bude vybrán projektant ve výběrovém řízení a jakmile bude vyhotoven projekt, tak bude rovněž výběrovým řízením na základě tohoto projektu vybrána firma pro realizaci. Pokud vše dobře dopadne a výbor vydrží v nastaveném tempu práce, bude dům na přelomu listopadu a prosince 2012 opraven a to bez navýšení fondu oprav.
Revitalizace by se především týkala následujících položek:
•    rekonstrukce a zateplení střechy
•    rekonstrukce  a zateplení fasády a soklu budovy
•    rekonstrukce lodžií – zateplení stávajícího stavu, povrchové ošetření speciálním nátěrem, nové zábradlí
•    výměna plastových oken společných prostor - (chodby, komory v mezipatrech, sklepy)
•    okolí budovy - okapové chodníky, terény, úpravy
•    elektro - výměna zvonkových tabel a domácích telefonů vč rozvodů
•    elektro - rekonstrukce osvětlení  a el. chodeb (zásuvky)
•    2 x výtahy - výměna 13 x stanice + 1 x průchozí bezbariér, česká výroba
•    stavební úpravy vchodů , stavební úpravy pro výměnu výtahů
•    malba chodeb
Není však vyloučeno, že se do projektu zahrnou další položky tak, abychom využili plně možností projektu a dům mohl vypadat co nejlépe a také nejbezpečněji. Vše bude vyžadovat nejen kvalitní práci výboru, ale také spolupráci všech majitelů bytů, kteří ještě nevyměnili plastová okna a sendvičovou balkonovou stěnu. Vítězná stavební firma může tuto práci provést v rámci rekonstrukce za nižší cenu pro majitele bytu, než by si to zařizoval sám. Další informace k celkové revitalizaci můžete sledovat na www.2n4.cz a na obou domovních nástěnkách.

8) Několik proseb na závěr:
•    zamykejte dům mezi 20. hodinou večer a 6. hodinou ráno. Chráníte tak nejen svůj majetek a zdraví
•    pokud provádíte jakoukoliv rekonstrukci ve svém bytě, přinuťte své dělníky, aby s bouracími pracemi nezačínali před osmou hodinou ráno. V domě jsou lidé, kteří spí po noční a také malé děti, pro které je spánek důležitý. Zároveň by bylo vhodné, aby si po sobě firmy uklidily-zametly společné prostory (chodbu) a to každý den. Aby ti, kteří musí tolerovat jejich přestavbu, nemuseli ještě po nich uklízet nebo si nepořádek na botách nosit domů. 

díky za vzetí těchto informací na vědomí
M. Ženíšek – předseda Společenství pro dům Nýřanská 2, 4 v Plzni
Powered by Joomla!®.