Pohotovost NONSTOP


kanalizace, svislé rozvody teplé a studené vody:
tel: 603 437 579
- fa. Otýs & Raichl s.r.o.


topení, voda, plyn:
tel: 724 223 355
- pan Raidl (SBDM)


výtah:
tel: 736 746 350
- Výtahy Sýkora s.r.o.

 

Info č.4 (20.12.2012)

Od konce srpna, kdy vyšel 3. díl tohoto občasníku uplynula opět nějaká doba, ale hlavně se uskutečnilo mnoho prací kolem nás. Proto nyní, když práce trochu ustaly pod napadaným sněhem, jsem si našel opět chvilku, abych jménem výboru informoval všechny majitele a nájemníky a uvedl některé informace na pravou míru. Pro snazší přehled opět uvádím vše v bodech:

1) WEBOVÉ STRÁNKY NAŠEHO DOMU „www.2n4.cz“ – Internetové stránky našeho domu trochu spí. Není to nedostatkem materiálu a informací k uveřejnění. Je to z toho důvodu, že není čas to na stránky dávat. Náš dům je od září jedno velké staveniště a jako výbor se musíme kromě svých civilních zaměstnání pohybovat kolem a hlavně kontrolovat prováděné práce. Navíc jsou stránky stále ještě neschváleným informačním prostředkem našeho domu placeným z peněženky předsedy výboru. Na nejbližší členské schůzi společenství tak budeme hlasovat, aby se stránky staly, vedle zasklených nástěnek, taky oficiálním zdrojem informací. Pak bude jen na dohodě, jakým způsobem platit jejich roční provoz včetně času, který stojí jejich aktualizace. Přibližná roční částka k hlasování je cca 6000,-Kč.

2) INTERNET V DOMĚ: V tuto chvíli máme v domě, kromě telefonních operátorů a společnosti UPC, dva provozovatele internetu. Z uživatelského hlediska je tato nabídka dostatečná a nebude již oslovován další provozovatel. Po několika měřeních ztrátovosti dat jsem s technikem Expresnetu zjistil, že je v našem domě v oblasti 8. patra dohledatelných cca 15 wifi připojení. Některé se vzájemně ruší a berou si signál v rámci zvolených kanálů. Jelikož je pro evropský trh povoleno 11 kanálů, nelze nastavit každou na svůj kanál a navíc většina z uživatelů má svoje „sítě“ nepojmenované, takže se těžko zjistí, která wifi je čí, aby mohlo dojít k přesměrování na jiný kanál. Tento miniproblém se projevuje na rychlosti a u některých routerů, které kličkují mezi kanály,také krátkodobými výpadky. Tyto výpadky vznikají právě v okamžik, kdy router usoudí, že se z důvodu přetížení odebere na jiný kanál. V druhém roce činnosti výboru zůstává tohle k řešení a budeme se tím zaobírat na jaře, jakmile vyčerpaní členové výboru naberou dech a chuť do dalších úkolů.     

3) Peníze z SBDM: Audit u našeho správce – SBDM zjistil část odcizených peněz dřívějšími činovníky. SBDM se částku zjištěnou tímto auditem rozhodlo rozdělit mezi nemovitosti, které zůstaly v době auditu v jejich správě. Proto byla na naší písemnou žádost zaslána dne 10.12.2012 na účet u FIO banky částka 79 474,33 Kč. Tyto peníze budou v blízké budoucnosti použity na práce spojené s revitalizací jako jsou například malování. 

4) Pravidelný úklid – stále ve velké míře narážíme na to, že není uklizeno v jednotlivých patrech. Bohužel jsou to úseky od přízemí až po dvanácté patro a proto nejde ukázat na jednotlivý byt. Navíc jsou matoucí různé točící ukazatele, které mají ukazovat na byt, který má úklid na starost. Často je celý měsíc na jednom bytu. Proto bude od ledna zaveden tabulkový systém, ve kterém bude vždy číslo bytu, jméno majitele bytu, časový úsek (týden) a podpisové pole. Týden bude vždy začínat pondělím a končit nedělí. Během celého týdne bude na příslušném bytě, aby udržel patro, schody do nižšího patra a mezipaterní prostor v čistotě. Pokud budou i pak převládat neuklizené chodby, bude povolána úklidová firma, která bude uklízet za naše peníze. To je další námět na hlasování na lednovou schůzi (po kamerách, měřičích tepla a webových stránkách). Poptával jsem již několik firem a zatím jen jedna stojí o úklid našeho domu. Cena na jeden byt by byla 90,-Kč + DPH za měsíc a v ceně by bylo i mytí oken na chodbě 2x ročně. Pokud by to na schůzi odhlasovala většina, vznikla by od námi zvolené doby u správce v rozúčtování služeb položka úklid. Vedlo by to opět ke zvednutí poplatku platících za naše nemovitosti. Bohužel nemáme každý z nás rodinný domek a tak nás spoutávají povinnosti k ostatním majitelům a k nemovitosti jako takové. Opačnou variantou je, zvolit si na schůzi sankce za opakované neuklizení a následnou pravomoc vymáhání výborem. Vše lze řešit několika způsoby, včetně nařízení výboru.

5) REVITALIZACE:

a) FINANCOVÁNÍ -  Od září, kdy čerpáme úvěr, splácíme zatím pouze úroky z půjčené částky. Jakmile převezmeme stavbu a ukončíme čerpání, spustí se splátkový kalendář a bude přesně spočítána částka na měsíční splátku z celkově sečtených položek čerpání. Smlouva pro lidi, kteří chtějí platit přímo částku za rekonstrukci, je také již sestavena a bude v nejbližších dnech předložena třem zájemcům (vše mají na starosti Peter Hromjak a Mgr. Petr Buršík). Výpisy z úvěrového účtu najdete na nástěnce k zapůjčení.

b) STŘECHA – přes nepřízeň počasí, která postihla Plzeň a tím i náš dům 26.10.-28.10., byla střecha dokončena jako první část revitalizace. Pokud tedy nepočítáme sanaci základů, která byla uskutečněna hned v prvním týdnu měsíce září. Střešní krytina je tak po velmi dlouhé době na našem domě v celistvé vrstvě za použití moderních a zároveň prověřených technologií. Na střeše strojovny Nýřanské 4 byly odstraněny nepoužívané antény, jejich kaneláž a držák společné antény byl natřen. Byl odstaněn rovněž velmi nebezpečný drát spojující náš dům se sousedním.

c) VÝTAHY – další část revitalizace jsou oba výtahy. Výtah v Nýřanské 2 byl spuštěn v polovině listopadu po cca 5,5-týdnech. V Nýřanské č. 4 se výtah podařilo revitalizovat ještě rychleji a od čtvrtka 13.12. již funguje (původní termín dokončení byl dle smlouvy 31.12.2012). Oba výtahy jsou ve zkušebním režimu po všech kontrolách. Během přestavby také proběhla drobná změna názvu firmy. Došlo k přejmenování eSVe výtahová technika na Výtahová technika Sýkora s.r.o. Jelikož se změnil pouze název a nikoliv celá společnost (IČ zůstalo stejné), stačilo pro další čerpání úvěru pouze bance s jednou z faktur předat i výpis z obchodního rejstříku a vše je v pořádku. Smlouvy uzavřené v srpnu zůstávají dále v platnosti. Věřím, že se Vám oba výtahy líbí a na lednové schůzi pak budete pro kamerový systém uvnitř kabiny, jenž náš majetek uchrání co nejdéle od vandalismu.

d) POŠKOZENÁ OKNA – Během revitalizace došlo k poškození oken, u některých velkých oken na balkonových stěnách garsoniér a bytů 4+1 při přeřezávání starého zábradlí. Již probíhá likvidace této škody přes pojišťovnu pracovní agentury, která dodává na naší stavbu dělníky. Do neděle 23.12. by mělo být z domu kompletně sundáno lešení, PROSÍM UMYJTE SI OKNA A ZKONTROLUJTE JEJICH POŠKOZENÍ. Pojistná událost zůstane otevřena do konce roku a tak máte ještě čas na případnou jejich výměnu. Zároveň zkontrolujte již nainstalovaná okna. Byla min. v jednom případě zjištěna instalace již poškrabaného skla.     

e) BARVY – Probarvenou omítku, která byla použita na náš dům, zcela jistě oceníte za pár let, až budou ostatní domy kolem vybledlé a náš bude svítit do dálky oranžovou a šedou. Bohužel ani tahle část revitalizace se neobešla bez starostí. Nejprve díky technologii nám byl snížen výběr barev a po výběru se neshodoval vzorek s finální barvou.

f) ZATEPLENÍ – Celý dům je v tuto chvíli zateplen a zbývá ještě povrchová úprava soklu budovy.

g) BALKÓNY -  Jedním ze sporných bodů jsou balkony, které byly firmě vráceny k přepracování. Nyní již probíhá instalace pozinkovaných rámů a následně zasklívání. Nové provedení zábradlí již není šikmé a mělo by být rovnoběžné s hranou balkónu. Počet polí se nemění a zůstane 2 respektive 3. V projektu, který jsme měli vypracovaný, byla tohle původní varianta a nikdo jí neměnil. Počet dílců je dostatečný a bezpečný. Sklo by němělo praskat na pouhý dotek, ani na větší klepnutí. Vše je pouze nafouknutá bublina majitelem stavební firmy, který v nevhodnou dobu chtěl prosadit svoje zájmy a jiné řešení vůči projektu.

h) ÚSPORY NA ENERGIÍCH – Již v tuto chvíli spousta z Vás hlásí výboru, že topí mnohem méně, nebo vůbec. Příští rok poznáme úspory na snížení záloh za teplo. Jakmile bude dílo dokončeno, prosím hlídejte, zda se zbytečně netopí ve společných prostorách chodeb nebo sušáren v 8. a 10. patře. Brzy by se mohlo také stát nešvarem otevírání oken na chodbě, aby nebylo v prostorách chodby příliš velké horko. Věříme, že Vy, co jste nám byli nápomocni během revitalizace, nepolevíte v ostražitosti a budete i nadále ve střehu. Je to přeci naše bydlení. Náš majetek! Naše teplo! Naše peníze!  

i) ÚPRAVY TERÉNU – budou provedeny na závěr celé akce po dokončení soklu budovy, štítu a obou vchodů. Největší zkrášlení okolí našeho domu přijde teprve na jaře.

j) ELEKTRO A ZVONKY – Zapojení zvonků v bytech proběhlo v sobotu 15.12.2012. Bohužel ne všude se technici dostali do bytů a na některé se naopak nedostalo. Náhradním termínem je tak sobota 22.12.2012 dopoledne. Zvonky budou na tablu řazeny podle pořadí bytů. V Nýřanské 2 bylo již nainstalováno osvětlení na čidla a nouzové osvětlení. Obojí je plně funkční včetně spojovacích chodeb. V tomto  týdnu přibude osvětlení mezipater. Do dokončení prostoru vchodů do domu bude ještě v oblasti starých schránek snížena viditelnost. Vše ale bude do neděle 23.12.2012 hotové včetně kompletního osvětlení Nýřanské 4. Žárovky a původní osvětlení se členům výboru podařilo zachránit, stejně tak i před rokem koupené vypínače.    

k) MALBA CHODEB A SUTERÉNNÍCH PROSTOR – malování domu se zdůvodu posunutí stavebních prací posouvá na začátek příštího roku. Bude vymalováno vše od strojoven výtahů, přes chodbu, až po sušárny, kočárkárny, sklepy atd... (zůstane nenatřena jen plechová konzole na rozvod elektra)

l) TERMÍNY DOKONČENÍ STAVBY 30.11.2012 – Pro nepřízeň počasí byly některé práce na domě přerušeny. Proto bylo se stavení firmou DUKRAL stavby s.r.o. dohodnuto, po přezkoumání stavebního deníku, 11-ti denní prodloužení termínu dokončení stavby. Jakékoliv zpoždění nad těchto 11 dní je hodnoceno penále a bude o něj snížena cena z díla dle smlouvy.

m) NAVÝŠENÍ CENY ZA DÍLO - Díky některým odchylkám v projektu bude cena za dílo navýšena. Jednou z položek je sanace základů budovy, kdy nestačilo opravit pouze poškozená místa, ale bylo nutné provést celkovou opravu. Nejvyšší položkou je úprava odsávání šesti větracích  šachet. Abychom splnili potřebnou kapacitu na odvod vzduchu, musely být stále se točící LOMANCA nainstalovány paralelně na každou šachtu. A u bytů 4+1 zároveň kvůli efektu byly vyvedeny nad výtahové strojovny. Jen tak lze zajistit jejich plnou funkčnost. Dále projekt neobsahoval schránky a stavební úpravy vchodů, které dopředu nebyly známy a nemohly tak být spočítány. O celkovém navýšení a zároveň snížení cen Vás budeme po dokončení rekonstrukce informovat v 5. dílu těchto informací a také podrobné hospodaření nejen úvěrového účtu bude předmětem schůze společenství a výpisy budou jako příloha přiloženy k pozvánce.

n) PŘIDĚLANÉ KLÍČE: Klíče jsou přidělány a budou v pátek 21.12. k vyzvednutí v kanceláři společenství od 18:00 do 19:00 a následně v 22.12. sobotu od 11:00 do 12:00. Nevyzvednuté klíče budeme roznášet lidem, kteří si je objednali, po Vánocích (nejdříve 27.12.) respektive Novém roce. Pokud si pro klíče půjdete, připravte si částku 40,-Kč za každý klíč a mějte to prosím přesně, abychom nemuseli řešit problémy s vracením peněz.

o) PŘEDSEDNICKÝ DEN – Jelikož vychází pondělí na Štědrý den, dochází ke změně předsednických hodin. V pondělí 24.12. předsednický den nebude. Termíny jsou následující: V rámci distribudce klíčů bude jedna předsednická hodina 21.12. od 18:00 do 19:00 a následně další bude 28.12.2012 opět od 18:00 do 19:00. V budoucnu po dokončení revitalizace budou předsednické hodiny jen jednou za 14 dní na jednu hodinu. Vše bude včas vyvěšeno na nové nástěnce. Místo silvestrovských předsednických hodin se uvidíme až v novém roce 2013. a to 4.1. od 18 do 19 hodin.

p) POŠKOZENÍ BYTU ZEVNITŘ – Pokud máte poškozený byt zevnitř a není to vidět, prosím nahlaste to co nejdříve členům výboru. V nejlepším případě mne jako předsedovi na předsednických dnech. Po půlroce se pak budou blbě vymáhat na stavební firmě náhrady.

6) NÁMĚTY K ZAMYŠLENÍ A DISKUZI NA LEDNOVÉ (následující) SCHŮZI:
Internetové stránky, měřící přístroje na teplo, kamerový systém, úklid

7) PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY DOKONČENÍ REVITALIZACE

20.12.2012 – kontrola jižní strany dozorem stavby
20.12.-21.12.2012 – odstranění lešení z jižní strany
20.12. – 21.12.2012 – instalace zábradlí na severní straně
22.12.2012 – kontrola severní strany dozorem stavby
22.12. – 23.12.2012 – odstranění lešení ze severní strany
21.12. – 23.12.2012 – kontrola východní strany – štítu – dozorem stavby a následné odstranění lešení
20.12. – 23.12.2012 – dláždění vchodů a instalace schránek
20.12. – 21.12.2012 – instalace světel v Nýřanské 4 v patrech i mezipatrech
22.12.2012 – instalace domácích telefonů u zvonků u bytů, kde neproběhla 15.12.
22.12. – 23.12.2012 – instalace světel v obou vchodech  

I nadále buďte  v okolí domu opatrní. Bude se zde na závěr prací pohybovat kolem velké množství techniky. Odvoz kontejnerů, lešení, nespotřebovaného materiálu a bude probíhat dostavba vstupů, které jsou jediným vstupem do domu a nejde tak pracující dělníky obejít zadním vchodem, jako je to u jiných domů.  Ať se na závěr a zároveň před Vánocemi nestane neštěstí.

Pokud vše půjde tak, jak má, sejdeme se na schůzi v druhé polovině ledna nebo na začátku února 2013. Předmětem schůze bude seznámení s průběhem revitalizace a zodpovězení Vašich dotazů. Dalšími náměty k hlasování budou kamery, měřící přístroje na teplo a také internetové stránky našeho společenství. A pokud i pak půjde vše tak jak má, budeme se vídat každý leden po zbytek volebního období.


Za výbor Společenství pro dům Nýřanská 2, 4 v Plzni – předseda Martin Ženíšek

 

Tyto informace mají pouze informativní charakter. Není považován za oficiální zprávu, nařízení, nebo zápis. 
Powered by Joomla!®.