20. 01. 26
Vytvořeno: 13 květen 2015

P O Z V Á N K A na 6. shromáždění 

Společenství pro dům Nýřanská 2, 4 v Plzni, IČ: 72555173

 

Shromáždění se uskuteční :

KDE: TOTEM - regionální dobrovolnické centrum, Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň (vedle obchodního centra Orlík)

KDY: dne 7.6.2015 od 18:00 hodin.

Program shromáždění 7.6.2015 od 18:00 hodin: 

1.prezence - kontrola úsnášeníschopnosti (17:40 – 18:00) 

2.volba orgánů shromáždění

3.seznámení s programem shromáždění (cca v 18:00 hodin)

4.zpráva výboru o činnosti a hospodaření společenství za rok 2014

5.zpráva revizní komise o kontrolní činnosti za rok 2014

- hlasování o obou zprávách 

6.změna stanov Společenství

- pověřený zástupce výboru seznámí shromáždění s navrhovanými změnami stanov. Tyto změny vyplývají z nově platné právní úpravy po rozsáhlé novelizaci civilního práva, ke které došlo s účinností od 1.1.2014.

- hlasování

7.nájem za nebytové prostory a další zisk společenství z nájemní činnosti

- hlasování o nerozdělování mezi majtele podílů ve společenství, ale nechat ve fondu oprav

8.závěr 

 

•Dostavte se osobně. Nebo svůj hlas převeďte prostřednictvím plné moci na zástupce.

(formulář na plnou moc bude na nástěnce v obou domech minimálně týden před schůzí)

•Pokud jsou vlastníky jednotky manželé nebo větší počet osob, je nutná účast všech. V případě nepřítomnosti byť jen jednoho z nich je nutno k jednání a zastupování doložit plnou moc nepřítomného.

•Při prezenci je každý povinen předložit platný doklad totožnosti (popř. i plnou moc).

 

V Plzni dne 6.5.2015 

 

Martin Ženíšek – předseda SpD

 

20. 01. 27
Vytvořeno: 17 duben 2015

Od 1. září 2015 bude svoz komunálního odpadu v Plzni mít na starosti samo město Plzeň. Zajistí ho v v celé metropoli díky 13-ti vozům. Od 1.6. bude probíhat registrace jednotlivých SVJ. Společnost Čistá Plzeň s.r.o. vznikla z Plzeňských komunálních služeb.

článek v této změně vyšel také na IDNES

 

20. 01. 26
Vytvořeno: 10 duben 2015

Dne 10.4.2015 vyšel v internetové podobě deníku DNES tento článek o měření tepla. Zda jsme dům, kde se tyto měřiče vyplatí nebo ne si asi budeme muset počkat. Ale lobby na tohle téma je obrovská. 

Článek z IDNES k měření tepla a energetickým štítkům budov - >>ZDE<<

 

zpět nahoru