20. 01. 27
Vytvořeno: 17 prosinec 2014

Po dlouhém čekání na vyhlášku proběhlo v létě výběrové řízení mezi firmami Embra a.s., Plzeňské služby s.r.o. a VIPA CZ s.r.o., Techem spol. s r.o. 

Byly porovnány ceny za nákup jednoho zařízení a následně deset let provozu a odečtů. Čísla si byla podobná a tři firmy předložily stejnou technologii. Jen společnost VIPA CZ s.r.o. se lišila v několika parametrech. Poté, co vyhláška už neurčila (pro některé SVJ by bylo už pozdě) přesné parametry, volili jsme dále již firmu dle nejnižší ceny, přesně podle závazku z posledního setkání obyvatel domu. Vítězem výběrového řízení se stala firma Techem spol. s r.o. 

Instalace indikátorů proběhne v květnu a cena přístroje bude hrazena z fondu oprav. Žádná dotace na jejich nákup neexistuje a Sdružení pro dům nemá právo chtít po každém členovi platbu indikátorů, jelikož bude i na Vašem topení patřit stále našemu Společenství.

20. 01. 27
Vytvořeno: 17 prosinec 2014

Dne 21.12. od 18:30 do 20:30 hodin

proběhne odečet vodoměrů teplé a studené vody.Pokud nebudete v daný termíndoma, bude náhradní 23.12. od 18:00 do 19:00 hodin.U koho ani pak nebude odečetproveden, bude muset osobně na SBDM do Lobez nahlásit stavvodoměrů.Ti, kdo nebudou mít nahlášený stav vodoměrů, bude jim rozdíl oproti celkovému stavu na patě domu rozúčtován rovnoměrně. V rámci úspory částky 4500,-Kč, bude tento odečet prováděn členy výboru nikoliv pracovníky SBDM.

20. 01. 27
Vytvořeno: 01 prosinec 2014

Je to stále dokola jako obehraná písnička. Lidé v našem domě nezamykají, odzvoní každému, který se v mikrofonu telefonu ozve s letáky a nebo pustí do domu osoby,  o kterých neví, jestli zde bydlí. Po zničení suterénních dveří jsou dle rozhodnutí shromáždění již nainstalovány mříže za cenu materiálu (19.360,-) a krásné dveře (25.541,-). Bohužel ani tato investice nebyla poslední. Za blbost nás, lidí v domě, opět platíme zbytečně. Protipožární technik musel opět doplnit do všech pater hliněná víčka na suchovod (21 ks za 1982,-Kč), aby byl v případě požáru funkční. Dále nám bezdomovci ukradli v každém ze vchodů po jednom vybavení hydrantu (celkem 2.338,-). Kolik ještě bude tento dům a jeho společenství muset vynaložit z Vašich peněz na to, abychom zmoudřeli a začali zamykat? Zatím jsme vynaložili 49.221,- Kč, které jsme mohli využít jinde, kdyby všichni zamykali, když jdou například jen s odpadky do popelnice, nebo s pejskem a myslí si, že na dveře vidí po celou dobu venčení.

zpět nahoru