20. 01. 26
Vytvořeno: 07 srpen 2016

Opět se stal inspirací >>článek časopisu Výbor<<. Nyní pro instalaci a nákup systému kamer stačí návrh jednoho z bodů shromáždění a odsouhlasení nadpoloviční většinou. Spuštění systému upravuje UOOU (Úřad pro ochranu osobních údajů). Jednou z podmínek je oznámení o uvedení do provozu systému všem obyvatelům (majitelům i nájemníkům) domu. Pravidla pro hlídání našeho majetku je tak podstatně jednodušší. A jen pro zajímavost: cestou do centra Plzně Vás má v optice cca 15 kamer umístěných na domech, semaforech, sloupech veřejného osvětlení. Jsou napojeny na policii a monitorují trestnou činnost v našem městě. Zvažte svůj postoj k monitorování prostoru obou vchodů a výtahu (kamery by nebyly nasměrované na dveře bytů).

20. 01. 27
Vytvořeno: 07 srpen 2016

Článek ze stránek časopisu výbor opět vyzdvihuje, jak je důležité při výkonu funkce člena výboru - být chráněn na případné chyby. V našem výboru nyní probíhá revize pojistky, kterou máme v rámci domu u SBD mladých. U té byly zjištěny nevyhovující limity plnění a také (již dříve) chybějící pojištění odpovědnosti výboru. Celá pojistka dozná změn a nyní již probíhá analýza. >>Celý článek o pojištění výboru<<.

20. 01. 27
Vytvořeno: 07 srpen 2016

Ing. Mgr. Jan Král, výkonný ředitel Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm v rozhovoru pro časopis VÝBOR rozebral celkem podrobně a nezaujatě téma odpovědnosti členů výboru, odměn, ale také i to, že nás v následujících 10-ti letech čeká spousta legislativních změn. To si vyžádá samozřejmě lidi ve vedení domu, kteří mají chuť, čas a sílu novinky sledovat. V současné době v našem domě bydlí přibližně 160-170 lidí. Dost na to, aby se z nich složil pro následující období kvalitní výbor. Někteří si již práci ve výboru vyzkoušeli dříve, máme nově pod střechou i lidi, kteří se přistěhovali. Je zde spousta lidí se zkušenostmi z vedení firem. Máme tak velký potenciál, jak i v následujícím období tomuto domu zajistit kvalitní vedení. V článku najdete názory, že se každá práce má ocenit (to se v našem domě zatím neděje, jelikož jsme dům přebírali téměř s nulou) a ocenit by se měla také odpovědnost, kterou výbor má. >> Celý článek <<

zpět nahoru