Pohotovost NONSTOP


kanalizace, svislé rozvody teplé a studené vody:
tel: 603 437 579
- fa. Otýs & Raichl s.r.o.


topení, voda, plyn:
tel: 724 223 355
- pan Raidl (SBDM)


výtah:
tel: 736 746 350
- Výtahy Sýkora s.r.o.

 

UPOZORNĚNÍ - jednodenní odstávka studené vody

Od 20.8. do 22.8. bude probíhat výměna potrubí přivádějící do našeho domu studenou vodu. Přívodní potrubí je v havarijním stavu (silná vrstva koroze) a na několika místech je nebezpečně prorezlé a voda prosakuje. Z tohoto důvodu bude v pátek 22.8.2014 v době od 8:00 (cca do 15:00) přerušena dodávka studené vody do našeho domu. 

Měření tepla

Od 1.ledna 2015 se dle zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, stanovuje povinnost osazení vnitřního tepelného zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie konečnými uživateli.

Pro informaci uvádíme zákonné znění § 7: 

§ 7 Snižování energetické náročnosti budov 

4. Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni

a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů, V přechodných ustanoveních předmětné novelizace byla stanovena účinnost tohoto opatření: 

3. Povinnost podle § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 318/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie musí být splněna do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. (zákon začal platit 1.1.2013) 

 

 

Program Úvěr 150 - podpora pro mladé do 150.000,-

Přestože se nová podpora bydlení nevztahuje na náš dům, je na těchto stránkách zmíněn úmyslně. V domě žije spousta mladých lidí a hledají možnost financování přestavby nebo opravy bytu.

Od 13.1.2014 Státní fond rozvoje bydlení přijímá žádosti do programu zvýhodněných úvěrů pro mladé lidi do 36 let na opravy a modernizace bytů či rodinných domů, podle nařízení vlády č. 28/2006 Sb.

 

Register to read more...

Dezinsekce proběhla úspěšně

Ve dvou termínech s rozmezím 6-ti týdnů se uskutečnil zásah proti rusovi domácímu. Na rozdíl od zásahu před rokem a půl byl výskyt tentokrát potvrzen v jiných bytech (jiném sloupci). Zásahem prošlo 38 bytů v prvním kole (všechny byty v N2 a dva byty ve spojovací chodbě do N4). V druhém kole zbývá některým majitelům bytů návnady ještě rozdat. I tentokrát byl zásah úspěšný a výsledek se dostavil. Tímto všem účastníkům zásahu a všem obyvatelům Nýřanské 2 děkuji za spolupráci.

Pozor na žháře

Po Plzni se pohybuje žhář, který by mohl poškodit naše kontajnery na tříděný odpad. Přestože kontajnery nejsou majetkem našeho Společenství, ale patří společnosti zajišťující svoz, prosím všechny obyvatele domu o ostražitost a zvýšenou pozornost tímto směrem. Pokud bychom dokázali zabránit poškození "našich" kontejnerů, ušetříte tím opět práci členům výboru a sobě nepříjemný kouř a smrad, který se může šířit ve směru našeho domu, kde většina z nás v letních měsících větrá.

zdroj informací: Plzeňský deník 

Pozor na zvěř

V poslední době došlo v okolí domu díky výskytu převážně lesních zvířat ke škodám na vozidlech. V okolí našeho domu se pravidelně vyskytují zajíci, ježci, veverky a kuny. A právě kuny jsou odpovědné za poškozování vozidel zaparkovaných v okolí našeho domu. V nedávné době překousali brzdové hadičky u přední nápravy a vozidlo díky tomu způsobilo dopravní nehodu. Naštěstí se vše stalo v nízké rychlosti. Pokud by se něco podobného stalo na dálnici, asi by již dům zdobilo parte. Kontrolujte brzdy na svých vozidlech pravidelně. 

ÚKLID DOMU ZAČNE DNE 19.8.2013

Z důvodu stále se zhoršujícího stavu úklidu především v Nýřanské 4 se mění tímto původní plán najmutí úklidové firmy od začátku září.

(úklid suterénu dospěl na byty, které trvale neberou domovní řád vážně a povinnost úklízet pro ně nic neznamená)

Register to read more...
Powered by Joomla!®.